Преглед на файлове

增加disk_size

tags/wgs-somatic
huangyechao преди 2 години
родител
ревизия
2a39061530
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      workflow.wdl

+ 1
- 0
workflow.wdl Целия файл

@@ -208,6 +208,7 @@ workflow {{ project_name }} {
dbmills_dir=dbmills_dir,
dbsnp=dbsnp,
dbsnp_dir=dbsnp_dir,
disk_size=disk_size,
tumor_recaled_bam=tumor_BQSR.recaled_bam,
tumor_recaled_bam_index=tumor_BQSR.recaled_bam_index,
normal_recaled_bam=normal_BQSR.recaled_bam,

Loading…
Отказ
Запис