huangyechao преди 1 година
родител
ревизия
99f9044922
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      tasks/Metrics.wdl

+ 1
- 1
tasks/Metrics.wdl Целия файл

@@ -21,7 +21,7 @@ task Metrics {
nt=$(nproc)
${SENTIEON_INSTALL_DIR}/bin/sentieon driver -r ${ref_dir}/${fasta} -t $nt -i ${sorted_bam} --algo MeanQualityByCycle ${sample}_mq_metrics.txt --algo QualDistribution ${sample}_qd_metrics.txt --algo GCBias --summary ${sample}_gc_summary.txt ${sample}_gc_metrics.txt --algo AlignmentStat ${sample}_aln_metrics.txt --algo InsertSizeMetricAlgo ${sample}_is_metrics.txt --algo CoverageMetrics --omit_base_output ${sample}_coverage_metrics

$SENTIEON_INSTALL_DIR/bin/sentieon plot metrics -o ${sample}_metrics_report.pdf gc=${sample}_gc_metrics.txt qd=${sample}_qd_metrics.txt mq=${sample}_mq_metrics.txt isize=${sample}_is_metrics.txt
${SENTIEON_INSTALL_DIR}/bin/sentieon plot metrics -o ${sample}_metrics_report.pdf gc=${sample}_gc_metrics.txt qd=${sample}_qd_metrics.txt mq=${sample}_mq_metrics.txt isize=${sample}_is_metrics.txt
>>>
runtime {

Loading…
Отказ
Запис